Vestax VRX-2000 Vinyl Recorder
+
Vestax VRX-2000 Vinyl Recorder

VRX-2000 Vinyl Recorder, Misc. DJ Product from Vestax.